Bieži uzdotie jautājumi

Kāda ir pamata ideja, kas ir KiVa antibulinga programmas pamatā?

Bulings ir grupas fenomens, kas atkarīgs ne tikai no pāridarītāja rīcības, bet arī no apkārtējo reakcijas. Tāpēc programmas galvenais mērķis ir novērst bulingu, pirms tas vispār rodas. Ietekmējot grupas uzvedības normas un sekmējot konstruktīvu uzvedību sociālās mijiedarbības laikā, skolēnus mudina  uzņemties atbildību – atbalstīt bērnus, pret kuriem bulings vērsts, nevis nostāties pāridarītāju pusē. KiVa ir ne tikai preventīva programma, bet arī instruments ar skaidrām vadlīnijām bulinga izskaušanai.

Vai mūsu skola var kļūt par KiVa skolu?

KiVa tiek īstenota ciešā sadarbībā ar licencēto KiVa partneri, kas darbojas attiecīgajā valstī vai reģionā. Ja valstī vai reģionā nav licenzētā KiVa partnera, skola nevar kļūt par KiVa skolu. Taču mēs nepārtraukti meklējam veidus, kā paplašināt sadarbību un ietvert jaunus partnerus, tāpēc situācija pēc kāda laika var mainīties. KiVa valstis un reģioni norādīti šeit.

Kādas ir KiVa partnerības izmaksas?

Visas izmaksas tiek atrunātas licences līgumā. Licences maksu ir iespējams segt vienā maksājumā vai vairākos ikgadējos maksājumos. Abos variantos līgums tiek parakstīts uz 3-5 gadiem. Maksā ir iekļautas tiesības izmantot KiVa zīmolu, izplatīt KiVa programmu noteiktā reģionā, kā arī treneru apmācības, visi KiVa materiāli, ieskaitot KiVa spēles un tiešsaistes anketas, kā arī infrastruktūras izveide KiVa īstenošanai.

Kas ir KiVa treneris un kā par tādu kļūt?

KiVa treneris ir sertificēts instruktors, kas ir licenzētā partnera darbinieks vai ar to sadarbojas, un ir atbildīgs par skolotāju apmācību skolās, kuras īsteno KiVa programmu attiecīgajā reģionā. Lai kļūtu par treneri, jāpiedalās treneru apmācībās, kas notiek Turku pilsētā piecu dienu garumā. Sīkāka informācija par mācībām pieejama šeit.

Kurās valstīs vai reģionos KiVa antibulinga programma jau ir pieejama?

Ārpus Somijas KiVa antibulinga programmu pašlaik izmanto vairākās valstīs Eiropā, Dienvidamerikā, kā arī Jaunzēlandē. Turklāt, KiVa izmanto arī Eiropas Skolu tīkls. Arī šobrīd notiek sarunas ar vairākām jaunām valstīm, un KiVa kopiena nepārtraukti paplašinās. Aktuālais valstu un reģionu saraksts pieejams šeit.

Kādi materiāli ir iekļauti KiVa?

KiVa materiāli ir ļoti daudzveidīgi – tie iedalīti pēc trim dažādām vecuma grupām; 1. modulis 6-9 gadus veciem bērniem, 2. modulis 10-12 gadus veciem bērniem un 3. modulis 13-16 gadus veciem bērniem. Katrs modulis satur materiālus skolotājiem, skolēniem un vecākiem, tai skaitā rokasgrāmatas skolotājiem, mācību stundu materiālus, prezentācijas, videoklipus, tiešsaistes spēles, kā arī tiešsaistes monitoringa instrumentus.

Cik daudz laika ir vajadzīgs, lai sāktu īstenot KiVa programmu?

Mūsu pieredze liecina, ka gadījumā, ja KiVa materiāli nav pieejami attiecīgajā valodā, viss sagatavošanās process ilgst apmēram vienu gadu. Vēlams atvēlēt vienu semestri visu materiālu sagatavošanai (ieskaitot spēles, videoklipus, rokasgrāmatas, prezentācijas utt.). Ja materiāli jau ir pieejami attiecīgajā valodā, sagatavošanās periods ir īsāks. Tomēr ir ieteicams paredzēt dažus mēnešus mārketingam, kā arī skolu atlasei un to personāla apmācībai.

Kā KiVa iesaista vecākus?

Mācību gada sākumā visi vecāki jāuzaicina uz skolu un jāinformē par KiVa un tās darbību. KiVa skolai  visa gada garumā jāuztur aktīva saziņa ar vecākiem. KiVa arī nodrošina Rokasgrāmatas vecākiem, kas ir pieejamas tiešsaistē.

Kam pieder KiVa antibulinga programmas tiesības?

KiVa antibulinga programma pieder Somijas Izglītības un kultūras ministrijai. Turku Universitātei (kopā ar tās licencētajiem partneriem) ir ekskluzīvas tiesības īstenot programmu ārpus Somijas. Partneru organizācijām tiek piešķirtas tiesības reklamēt, izplatīt, pārdot KiVa produktus un izmantot ar programmu saistītas specifiskas zināšanas, lai īstenotu programmu reģionā, kas ir noteikts  partnera licencēšanas līgumā. Latvijā licenzētais partneris ir Valsts kanceleja.