Kļūstiet par KiVa skolu!

KiVa nav īstermiņa projekts, bet gan pastāvīga skolas antibulinga darba sastāvdaļa.

KiVa ir pētījumos balstīts bulinga novēršanas un mazināšanas instruments skolām. Mēs vēlamies pievienoties!

KiVa skolas ievēro īpašu procedūru bulinga profilaksē un novēršanā.  KiVa programma piedāvā:

 • antibulinga stundas skolēniem, kas iekļauj jautras aktivitātes bērniem, mācīšanos darot, koncentrēšanos uz grupu veidošanu
 • visas skolas iesaiste antibulinga darbā, izpratnes veicināšanu par bulingu un tā sekām
 • skolēnu, vecāku un visas skolas kopienas informēšanu par bulingu un tā novēršanu
 • skaidru iejaukšanās modeli, ja noticis bulinga gadījums
 • personāla apmācības
 • ikgadējas aptaujas, lai sekotu līdzi situācijai skolā un sasniegtajiem rezultātiem

Lai kļūtu par KiVa skolu

 • iesākumā sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk
 • reģistrējieties programmā
 • mūsu licencētie treneri apmācīs skolotājus un sniegs atbalstu
 • aizpildiet anketu
 • uzsāciet programmas īstenošanu savā skolā