KiVa strādā!

Nenoliedzami zinātniski pierādījumi par KiVa efektivitāti

KiVa programmu ir izstrādājuši eksperti, kas ir pētījuši bulinga fenomenu un tā procesus desmitiem gadu garumā. Komandu vada Turku Universitātes profesore Dr. Kristina Salmivalli (Christina Salmivalli) un Dr. Elisa Poskiparta, kas specializējusies šajos jautājumos.

Neviena cita antibulinga programma nav pētīta tik rūpīgi kā KiVa – ar mērījumiem gan pirms, gan pēc tās ieviešanas visā Somijā. Programmas rezultāti liecina, ka ir būtiski samazinājies bulinga gadījumu skaits, par ko ziņo paši upuri vai to vienaudži.

Dati, kas iegūti vairāk nekā 200 Somijas skolās, liecina, ka pēc pirmā programmas ieviešanas gada ir izdevies būtiski samazināt visus bulinga veidus. Papildus novērots, ka bērni labprātāk apmeklē skolu, tiem skolā labāk patīk, uzlabojas bērnu motivācija un sasniegumi. KiVa arī mazina trauksmi un pozitīvi ietekmē to, kā skolēni uztver atmosfēru starp saviem vienaudžiem. 98 % skolēnu, kas cietuši no bulinga un kuru gadījumā iejaucās skolas KiVa komanda, uzskata, ka situācija ir uzlabojusies.

Virkne pētījumu liecina, ka KiVa darbojas tikpat efektīvi arī citās valstīs – pētījumi Nīderlandē, Igaunijā, Itālijā un Velsā arī apstiprina programmas efektivitāti.

KiVa programma ir saņēmusi Eiropas Noziedzības apkarošanas balvu 2009. gadā, Sociālās Politikas balvu par labāko rakstu 2012. gadā un četrus valsts apbalvojumus Somijā 2008., 2010., 2011. un 2012. gadā.

Plašāka informācija par citiem pētījumiem saistībā ar KiVa programmas efektivitāti angļu valodā pieejama šeit.