Kas ir KiVa?

KiVa – darām kopā!

Kas ir KiVa?

KiVa ir pētījumos un pierādījumos balstīta antibulinga programma, kas ir izstrādāta Turku Universitātē ar Somijas Izglītības un kultūras ministrijas finansējumu. KiVa iespaidīgā efektivitāte ir zinātniski pierādīta plašos randomizētos un kontrolētos pētījumos, kā arī daudzos citos pētījumos. KiVa tiek izmantota daudzās pasaules valstīs, un tā ir pasaulē visbiežāk pētītā antibulinga programma.

Kā KiVa darbojas?

KiVa mērķis ir novērst bulingu un efektīvi risināt bulinga gadījumus. Programma balstās plašos bulinga un tā procesu pētījumos vairāku desmitgažu garumā. KiVas trīs galvenie elementi ir: profilakse, intervence un monitorings.

KiVa stūrakmeņi: profilakse, intervence un monitorings

Profilakse: lai bulings nerastos

Profilakses darbības, tādas kā KiVa mācību stundas, ir paredzētas visiem skolēniem, un to uzmanības centrā ir bulinga novēršana. Mācību stundas un tiešsaistes spēles ir konkrēts šādu darbību paraugs, kas veido KiVa mugurkaulu.

Intervence: instrumenti bulinga mazināšanai

Intervence KiVa ietvaros ir paredzēta bērniem un pieaugušajiem, kas ir bijuši iesaistīti bulinga situācijās. Intervences mērķis ir piedāvāt skolām instrumentus, kas ir vērsti uz risinājuma rašanu bulinga apturēšanai.

Ikgadējais monitorings

KiVa piedāvā instrumentus, ar kuru palīdzību iespējams novērot situāciju skolās – ikgadējas tiešsaistes anketēšanu skolēniem un personālam. Šī atgriezeniskā saite sniedz skolām informāciju par to, kā uzlabot savu darbu bulinga mazināšanā.